Tooted

Balti Kivitehase toodangu moodustavad erikujulised sillutuskivid ja betoonplokid. Hetkel on kasutusel nelja sorti sillutuskivi vormid ja üheksat sorti õõnesploki vormid. Toodete  valmistusmeetoditeks on vibratsioon ja hüdrauliline press.

Valmistoodang pakitakse kohe tehases ja on Klientideni jõudmisel koheselt kasutamiskõlbulik. Pakendamiseks kasutatakse standard masina pakkekilet. Toodete kvaliteedi säilimiseks laoplatsil ja välistegurite ennetamiseks on laoplats pideva videovalve all.

Tänavakivid

OÜ Balti Kivitehas toodab erikujulisi betoonist tänavakive (unikivi, klassik kivi, murukivi, keila suur). Sillutiskivid sobivad kõnniteede sillutamiseks, aga ka sõiduteedel ja ekstreemsemates tingimustes kasutamiseks.

Tänavakive on Balti Kivitehase tootevalikus viie erineva kuju ja nelja erineva paksusega (60, 70, 80 ja 100 mm). 60mm ja 70 mm paksused sillutuskivid sobivad platside, kõnniteede ja eramute sissesõiduteede ehitamisel kasutamiseks. 80mm ja 100 mm paksuseid kive võib kasutada ka sõiduteede ehitamiseks. Kivide külgedel on ladumise hõlbustamiseks 2mm paksused vuugieendid.

Murukivi on hea kasutada haljastusega platside ja sissesõiduteedel, kus liigub pidevalt palju inimesi või kasutatakse liiklemiseks autotransporti. Sellega ühendatakse betooni vastupidavus ja haljasala silmailu.

Kasutamine

Tänavakive  kasutatakse kõnniteede, platside, tänavate jt objektide katmiseks. Kivid asetatakse soovitud mustri järgi tihendatud killustikalusega liivapadjale. Parima tulemuse garanteerimiseks betoonkivisillutisega on korralik killustikalus väga oluline, selle vajalik paksus sõltub aluspinnasest ja liiklustihedusest. Vee äravoolamise tagab kallakus 1 cm/m. Kivide külgedel asuvad vuugieendid aitavad kerge vaevaga saavutada ühtlase, 2 mm laiuse vuugi. Hiljem täidetakse vuugid kuiva peeneteralise liivaga ja tihendatakse vibraatoriga.

Õõnesplokid

Õõnesplokke kasutatakse põhiliselt kandvate seinte ja vundamentide ladumiseks. Lisaks saab plokke kasutada ka pinnasesurve all olevate seinte, vaheseinte, tugimüüride, maa-aluste keldrite, liftišahtide, müratõkete ja tuletõkkeseinte ehitamiseks. Tööd lihtsustavad valmis nurga- ja otsaplokid.

Puhtavuugiga laotud sein ei vaja lisaviimistlust ja piisab ainult tolmutõkkega katmisest. Samas võib plokkide pinnad katta värvi, õhukese tasandus- või pritskrohviga. Elektrijuhtmed ja kommunikatsioonid on võimalik paigaldada ploki õõnsustesse enne nende betooniga täitmist.