Kasutamine

Õõnesplokkide kasutamine

Õõnesplokke kasutatakse põhiliselt kandvate seinte ja vundamentide ladumiseks. Lisaks saab plokke kasutada ka pinnasesurve all olevate seinte, vaheseinte, tugimüüride, maa-aluste keldrite, liftišahtide, müratõkete ja tuletõkkeseinte ehitamiseks. Tööd lihtsustavad valmis nurga- ja otsaplokid.

Puhtavuugiga laotud sein ei vaja lisaviimistlust ja piisab ainult tolmutõkkega katmisest. Samas võib plokkide pinnad katta värvi, õhukese tasandus- või pritskrohviga. Elektrijuhtmed ja kommunikatsioonid on võimalik paigaldada ploki õõnsustesse enne nende betooniga täitmist. 

Tänavakivide kasutamine

Tänavakive  kasutatakse kõnniteede, platside, tänavate jt objektide katmiseks. Kivid asetatakse soovitud mustri järgi tihendatud killustikalusega liivapadjale. Parima tulemuse garanteerimiseks betoonkivisillutisega on korralik killustikalus väga oluline, selle vajalik paksus sõltub aluspinnasest ja liiklustihedusest. Vee äravoolamise tagab kallakus 1 cm/m. Kivide külgedel asuvad vuugieendid aitavad kerge vaevaga saavutada ühtlase, 2 mm laiuse vuugi. Hiljem täidetakse vuugid kuiva peeneteralise liivaga ja tihendatakse vibraatoriga.

plats