Tuotteet

Balti Kivitehas OÜ:n tuotanto koostuu erimuotoisista pihakivistä ja betoniharkoista. Tällä hetkellä käytämme neljää erilaista pihakivimuottia ja yhdeksää erilaista onteloharkkomuottia. Tuotteiden valmistusmenetelminä käytetään tärytystä ja hydraulista puristusta.

Valmiit tuotteet pakataan tehtaalla, ja ne ovat heti käyttövalmiita asiakkaalle toimitettaessa. Pakkaamiseen käytetään tavallista konepakkausmuovia. Tuotteiden laadun säilyminen varastoalueella ja ulkoisten tekijöiden ennaltaehkäiseminen varmistetaan varastoalueen jatkuvalla videovalvonnalla.

Katukivet

Balti Kivitehas OÜ valmistaa erimuotoisia betonisia katukiviä (Unikivi, Klassikkokivi, Ruohokivi, Keila Suur). Pihakivet sopivat kävelyteiden päällysteeksi ja myös ajoväylien päällysteeksi ja vaikeampiin olosuhteisiin.

Balti Kivitehas OÜ:n tuotevalikoimassa on viisi erimuotoista kiveä, joita on neljää eri paksuutta (60, 70, 80 ja 100 mm). 60 mm:n ja 70 mm:n paksuiset pihakivet sopivat aukioiden, kävelyteiden ja omakotitalojen sisääntuloväylien rakentamiseen. 80 mm:n ja 100 mm:n paksuisia kiviä voidaan käyttää myös ajoteiden rakentamiseen. Kivien sivuissa on 2 mm:n paksuiset asennusnystyrät latomisen helpottamiseksi.

Ruohokivi sopii hyvin viheralueille ja sisäänajoväyliin, joilla liikkuu jatkuvasti paljon ihmisiä tai joilla liikutaan autolla. Siten voidaan yhdistää betonin kestävyys ja viheralueen kauneus.

Käyttö

Katukiviä käytetään kävelyteiden, aukioiden, katujen ja muiden kohteiden päällystämiseen. Kivistä ladotaan haluttu kuvio hiekkapohjan päälle, jonka alla on tiivistetty sepelikerros. Paras tulos saavutetaan tekemällä betonikiveykselle kunnollinen sepeliperustus. Sepelikerroksen paksuus riippuu maaperän laadusta ja siitä, miten raskasta liikennettä kiveyksen tulee kestää. Veden pois johtamisen varmistaa kallistus, joka on 1 cm/metri. Kivien sivussa olevien asennusnystyröiden ansiosta kivien väliin saadaan helposti yhtenäinen 2 mm:n sauma. Kiveys saumataan myöhemmin kuivalla hienojakoisella hiekalla ja tiivistetään täryttimellä.

Onteloharkot

Onteloharkkoja käytetään pääasiassa kantavien seinien ja perustusten latomiseen. Harkkoja voidaan käyttää myös maanpaineseinien, väliseinien, tukimuurien, maakellareiden, hissikuilujen, meluesteiden ja paloseinien rakentamiseen. Työtä helpottavat valmiit kulma- ja päätyharkot.

Koska muuraussaumaa ei muodostu, ladottu seinä ei kaipaa lisäviimeistelyä ja syväpohjusteella käsittely riittää. Harkkoseinä voidaan myös maalata tai pinnoittaa ohuella tasoitus- tai ruiskulaastilla. Sähköjohdot ja tekniset järjestelmät voidaan asentaa harkon onteloihin ennen betonivalua.