Takuuehdot

 • Takuu koskee vain Balti Kivitehas OÜ:n seuraavia tuotteita: betoniset katukivet ja onteloharkot. Takuu ei koske asennustöitä eikä asennusvirheiden vuoksi vaurioituneita tuotteita.
 • Takuuaika on kaksi (2) kalenterivuotta, ja se koskee sekä oikeus- että yksityishenkilöitä. Takuuaika alkaa kulua joko valmistajan laskun/lähetysluettelon, jälleenmyyjän myyntitositteen tai oikeushenkilönä toimivan rakentajan töiden toteutusasiakirjan laadintapäivästä.
 • Oikeutta takuuseen ei saa riitauttaa, mikäli tuotteita lastattaessa, kuljetettaessa, varastoitaessa, säilytettäessä, asennettaessa ja käytettäessä on noudatettu kaikkia kohtuullisia ja yleistajuisia tapoja, konkreettisen kohteen projektivaatimuksia sekä Balti Kivitehas OÜ:n tuotteiden käyttöohjeita.
 • Takuuoikeus ei koske tuotteita seuraavasti:
  • tuotteita, jotka on aikaisemmin alennettu ostajan hyväksymän laatuvirheen vuoksi, ja siitä on merkintä ostotositteessa tai töiden suorituspöytäkirjassa;
  • poikkeuksellisten luonnonvoimien vaurioittamia tuotteita;
  • poikkeuksellisten luonnonvoimien vaurioittamia tuotteita;
  • tuotteita, jotka ovat vaurioituneet normaalissa käytössä liikennevälineiden takia;
  • tuotteita, jotka ovat vaurioituneet ilkivallan, liikenneonnettomuuden tai niiden yhteisvaikutuksen tuloksena;
  • aikaan liittyviä värimuutoksia tai suolojen hikoilua tuotteissa.
 • Tuotteen haltija tai käyttäjä esittää takuuvaatimuksena kirjallisen valituksen viitaten kohteeseen, tuotteeseen, virheen luonteeseen ja laajuuteen.
 • Valitus sekä valmistajan lasku/lähetysluettelo, jälleenmyyjän myyntitositteet tai oikeushenkilönä toimivan rakentajan töiden toteuttamisasiakirja tarkastetaan.
 • Jos valitus luokitellaan takuutapahtumaksi, päätöksestä ilmoitetaan tuotteen haltijalle tai käyttäjälle ja hänellä on oikeus saada valmistajan tuotevirheen vuoksi hajoavien tai rikkoutuneiden tuotteiden tilalle ilmaiseksi ehjät tuotteet viimeistään yhden kalenterikuukauden kuluessa siitä, kun valitus on luokiteltu takuutapahtumaksi.
 • Takuuaikana vaihdettujen tuotteiden kuljetukseen, vaihtamiseen ja muiden mahdollisten kyseiseen takuutapahtumaan liittyvien suoranaisten kustannusten kattamisesta tai korvaamisesta sovitaan erikseen.