Yrityksestä

Balti Kivitehas OÜ perustettiin vuonna 2008 Keilan kaupungissa sijaitsevaan teollisuusrakennukseen. Balti Kivitehas OÜ on virolaisen yksityisen pääoman turvin toimiva yritys. Sekä tuotantorakennus, varastoalue että toimisto sijaitsevat Keilassa. Päätoimialamme on pihakivien ja betoniharkkojen valmistus tärypuristuskoneilla. 

Balti Kivitehas OÜ:n päämääränä on yrityksen asiakkaiden jatkuva tyytyväisyys ja luottamus, jotka saavutamme jokaisen työntekijän tehokkaan toiminnan ja jatkuvan parempaan pyrkimisen avulla. Kivitehtaan tuotteiden tulee olla aina asiakkaan vaatimusten mukaisia ja oikea-aikaisesti toimitettuja sekä tyydyttää asiakkaan tarpeet. Toimintamme perustana ovat asiakaskeskeisyys sekä yrityksen tuottavan toiminnan varmistaminen.

Kivitehdas haluaa olla asiakkaidensa paras kumppani tarjoamalla laadukkaiden tuotteiden lisäksi asiakkaan tarpeiden mukaisia toimitus- ja maksuehtoja ja pyrkimällä aina täyttämään asiakkaiden toiveet. Näiden periaatteiden soveltamista tukee yrityksen jatkuva pyrkimys kehittyä paremmaksi.

Kivitehtaan tärkein resurssi ovat yrityksen työntekijät, joille haluamme tarjota sopivan työympäristön sekä varmuuden tulojen ja tulevaisuuden suhteen. Pyrimme jatkuvasti parantamaan työolosuhteita ja innostamme myös kaikkia työntekijöitämme tekemään parannusehdotuksia.

Balti Kivitehas OÜ:n betonimuurikivet on sertifioitu Tallinnan teknillisen yliopiston sertifiointilaitoksessa

Balti Kivitehas OÜ:n kehitystoimintaa on osarahoittanut Euroopan aluekehitysrahasto. Hanke sai tukea EAS:n (Viron elinkeinoelämän kehityssäätiön) innovaatiotukiohjelmasta.