Tehnilised andmed

OÜ Balti Kivitehas betoonmüürikivid on sertifitseeritud TTÜ Sertifitseerimisasutuses 
 

Õõnesplokk
 Mõõtmed1 (PxLxK)

 mm 

 390x240x190  390x190x190  390x140x190 390x90x190
 Tolerantsiklass 

 D1

 D1

D1 

D1 

 Mass2

 kg

20

17

13

10

 Netokuivtihedus3

 kg/m

 2000

2000 

2000 

2000 

 Brutokuivtihedus

 kg/m3

 1020

1040 

1100 

1380 

 Müüritise mass4

 kg/m2

  270

232,5 

182,5 

145 

 Täisosa5

 %

 51

 53

 55

 69

 Survetugevus6

 MPa

 18

18 

18 

18 

 Survetugevus, Fb7

 N/mm2

 12

 9,54

9,90 

12,42 

 Külmakindlus

 mark

 F56

 F56

 F56

 F56

 Veeimavus8

 %

 8

 Kapillaarveeimavus

 g/m2xs0,5

 208

208 

208 

208 

 Veeauru difusioonitegur 

 5/15

5/15 

5/15 

5/15 

 Õhumüra isol. indeks9

 db

 51/58

 49/56

 47/52

 45/48

 Soojatakistus, R10

 m2xK/W

 0,26

0,24 

0,21 

0,19 

 Ekvivalentne soojuserijuhtivus

 W/mxK

 1,19

1,19 

1,19 

1,19 

 Tulepüsivus11

 minut

 Euroklass A1

 Euroklass A1

 Euroklass A1

 Euroklass A1

 1. Laius, kõrgus +/- 2, pikkus +/- 3 mm. 
 2. Keskmine ploki/kivi mass 3-5 %-lise niiskusesisalduse korral
 3. Kuiva ploki minimaalne netotihedus
 4. Arvutuslik, ei sisalda täitebetooni ja armatuuri massi.
 5. Väljendab betooni tegelikku osa.
 6. Partii garanteeritud 28-päevane survetugevus netopinnale.
 7. Arvutustes kasutatav müürikivi normaliseeritud survetugevus vastavalt EPN - ENV 6.1.1.
  Õõnesplokkidel võetakse kujutegur  = 1
 8. Veeimavus ei ületa 8% kuiva ploki massist.
 9. Väärtus on arvutuslik, antud müüritise kohta ( ilma täiteta / täisbetoneeritud ).
 10. Väärtus on arvutuslik, antud müüritise kohta ( ilma täiteta ). Täisbetoneerituna  = 1.6.
 11. Väärtus on antud müüritise kohta (ilma täiteta/täis betoneeritud). Plokid ei põle, kuid neid pole soovitav kasutada kohtades, kus temp. tõuseb sageli üle 200 C°

Tänavakivid (Klassik kivi)
Laius1

mm

98±2

Paksus

 mm

 60±3

Pikkus1

mm

 198±2

Kivi mass2

kg

 2,5

Tihedus3

kg/m3

 2200

Tugevus4

MPa

 3,6

Veeimavus (max)5

%

 8

Külmakindlus (min)

 mark

 F56

Kulumiskindlus

g/cm2

 
Kulu

tk/m2

 50

Tänavakivid (Unikivi 60)
Laius1

mm

112,5±2

Paksus

mm

60±3

Pikkus1

mm

225±2

Kivi mass2

kg

 3,4

Tihedus3

kg/m3

 2200

Tugevus4

MPa

 3,6

Veeimavus (max)5

%

 8

Külmakindlus (min)

 mark

 F56

Kulumiskindlus

g/cm2

 
Kulu

tk/m2

 39

Tänavakivid (Unikivi 80)
Laius1

mm

112,5±2

Paksus

mm

80±3

Pikkus1

mm

225±2

Kivi mass2

kg

 4,65

Tihedus3

kg/m3

 2200

Tugevus4

MPa

3,6 

Veeimavus (max)5

%

 8

Külmakindlus (min) mark

 F56

Kulumiskindlus

g/cm2

 
Kulu

tk/m2

 39

 1. Laius/pikkus ilma kivi külgedel asuvate vuugieenditeta (eendite paksus on 2 mm)
 2. Keskmine kivi mass 3-5 %-lise niiskusesisalduse korral
 3. Kuivatatud kivi minimaalne tihedus
 4. Normlõhestustõmbetugevus, min.
 5. Veeimavus ei ületa 8% kuiva kivi massist