Kunda

E-Ehituskeskus - Järva Tarbijate Ühistu
Mäe 33, Kunda 
telefon: 322 4815
faks: 385 0283
kunda.konsum@jarvaty.ee
www.jarvaty.ee