Ettevõttest

Balti Kivitehas OÜ loodi 2008.a. Keila linnas asuvasse tööstushoonesse. Firma põhineb kodumaisel erakapitalil. Nii tootmishoone, laoplats kui ka kontor asuvad Keilas. Meie põhitegevusalaks on sillutuskivide ja betoonplokkide tootmine vibratsioonipressidel. 

Balti Kivitehas OÜ peamiseks sihiks on saavutada ettevõtte klientide pidev rahulolu ja usaldus läbi iga töötaja efektiivse tegevuse ja pideva püüdlemise paremuse poole. Kivitehase toodang peab alati vastama kliendi nõuetele, jõudma õigeaegselt kliendini ja rahuldama kliendi vajadusi. Meie tegevuse alustaladeks on kliendikesksus ja ettevõttele kasumlike sissetulekute kindlustamine.

Kivitehas soovib olla oma klientidele parim valik, pakkudes lisaks kvaliteetsele tootele ka kliendi vajadusi rahuldavat tarnet ja maksetingimusi ning püüdes kliendi soovidele alati vastu tulla. Nende põhimõtete rakendamist toetab ettevõtte pidev püüe paremuse poole.

Kivitehase olulisimaks ressursiks on ettevõtte töötajad, kellele soovime pakkuda sobivat töökeskkonda ja kindlustunnet sissetuleku ja tuleviku suhtes. Üritame muuta töötingimusi pidevalt paremaks ning kaasata kõiki töötajaid parendusvõimaluste leidmisse.

OÜ Balti Kivitehas betoonmüürikivid on sertifitseeritud Tallinna Tehnikaülikooli Sertifitseerimisasutuses

Balti Kivitehase toote arendustegevust on kaasfinantseerinud Euroopa Regionaalarengu Fond. Projekti toetati EASi Innovatsiooniosakute toetuse programmist.