Jõgeva

Jõgeva Espak - Valmeco AS
Tallinna mnt 2a, 48305 Jõgeva
telefon: 7760 303
faks: 7762 405
ukukeskus@hot.ee
valmeco@valmeco.ee
http://www.valmeco.ee/

EhitusGamma
Puiestee 38, 48303 Jõgeva
telefon: 776 2500 
Faks: 776 2501
jogeva@ehitusgamma.ee
www.ehitusgamma.ee

E – Ehituskeskus - Jõgeva Majandusühistu
Suur 11, Jõgeva
telefon: 776 8083 
Faks: 776 8071
endla@jmy.ee
www.jmy.ee