Võru

E-Ehituskeskus - Võru Tarbijate Ühistu
Jaama 28, Võru 
telefon: 782 1210
faks: 782 7601
ehituskeskus@vty.ee
www.vty.ee