Põltsamaa

EhitusGamma
Viljandi mnt.2, 48103 Põltsamaa 
telefon: 7762 505
Faks: 776 2506
poltsamaa@ehitusgamma.ee
www.ehitusgamma.ee

E-Ehituskeskus - Põltsamaa Majandusühistu
Kingu 1, Põltsamaa 
telephone: 776 2511
fax: 776 2321
kinguehitus@hot.ee