Kunda

E-Ehituskeskus - Järva Tarbijate Ühistu
Mäe 33, Kunda 
telephone: 322 4815
fax: 385 0283
kunda.konsum@jarvaty.ee
www.jarvaty.ee