Järva-Jaani

E-Ehituskeskus - Järva Tarbijate Ühistu
Jaani 1, Järva-Jaani 
telephone: 384 9145
fax: 385 0283
jarvajaani.ajao@jarvaty.ee
www.jarvaty.ee