Paide

EhitusGamma
Pärnuvälja 2A, 72720 Paide
telefon: 384 6005
Faks 384 6007
paide@ehitusgamma.ee
www.ehitusgamma.ee

E-Ehituskeskus - Järva Tarbijate Ühistu
Tööstuse 26, Paide
telephone: 385 0394
fax: 385 0283
paide.ehitustarbed@jarvaty.ee
www.jarvaty.ee